top of page

Onze bijspijkertrainingen

Elke vakantie (herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) bieden wij een uitgebreid pakket van bijspijkertrainingen aan. Dit zijn workshops van 3 uur lang, waarin een trainer bepaalde leerstof met de leerlingen doorneemt. Het is de bedoeling dat de weken voor de trainingsperiode voor elk vak de lesinhoud wordt verzameld. Dit wordt gedaan in samenwerking met de school. De leraren geven per vak door welke onderwerpen of hoofdstukken nog extra aandacht kunnen gebruiken. Als de leerlingen de basis niet beheersen, zal het lastig worden om verder op de stof in te gaan. Dit bereid de trainer voor. De leerlingen melden zich aan voor een training van een vak waarvan ze denken dat ze nog extra uitleg nodig hebben. We werken met kleine klassen om  de persoonlijke aandacht en de rust in de klas te waarborgen. De bijspijkertraining neemt niet de taak van de leraar over, maar zorgt juist voor herhaling van de al gegeven stof. 

Teahcer bij een wiskundelessen

Werk achterstanden bij

Tijdens een bijspijkertraining wordt de doorgegeven stof op een interactieve manier uitgelegd. Wij vinden het belangrijk dat er een evenwicht is tussen theorie en oefening. Als er eerst een paragraaf wordt besproken, worden er aansluitend aan de uitleg oefenopdrachten gemaakt. Theorie wordt zo meteen in de praktijk toegepast. De trainers willen de leerlingen niet het gevoel geven dat het een ‘strenge les’ is, maar willen wel dat de leerlingen vooruitgaan in hun vaardigheden. We horen vaak als feedback dat leerlingen de trainingen ‘gezellig’ vinden en ze het niet erg vinden om in hun vakantie extra naar school te komen. Er heerst een ontspannen sfeer tijdens de trainingen. 

Deze trainingsmomenten zijn ook erg handig om achterstanden bij te werken. Vooral ook door de wereldwijde pandemie zijn achterstanden vaak groter geworden. Bij Pluspunt zien we het als onze verantwoordelijkheid in samenwerking met de school zelf om dit te verhelpen. Een aantal extra trainingen en een duidelijk, interactief en intensief traject zorgen ervoor dat moeilijkheden in no-time verholpen zijn.

Bereid toetsen voor

Naast het wegwerken van achterstanden kan een bijspijkertraining helpen bij het voorbereiden van toetsen. Leerlingen krijgen dan in de vakantie de mogelijkheid om nog extra bijspijkertraining te volgen van een vak wat ze nog lastig vinden. Doordat ze stof nog eens wordt doorgenomen en ze de mogelijkheid hebben om hun laatste vragen te stellen groeit hun vertrouwen in hun eigen kunnen. Soms is dat net het stukje wat er nog mistte om een goed cijfer te halen!

Welke vakken?

Aardrijkskunde

Bedrijfseconomie

Biologie 

Duits

Economie 

Engels

Frans

Geschiedenis

Natuurkunde

Nederlands 

Scheikunde

Wiskunde A 

Wiskunde B

In het kort

  • De lesinhoud wordt door de vakdocent doorgegeven aan Pluspunt

  • De trainers van Pluspunt bereiden een 3-uur durende bijspijkertraining voor. 

  • Dit is voor alle klassen en jaarlagen mogelijk.

  • Zo zijn alle leerlingen optimaal voorbereid op toetsen en SE’s.

De Pluspunten

  • De basiskennis wordt bijgespijkerd

  • Leerlingen krijgen meer vertrouwen in hun eigen kunnen

  • Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning worden geholpen door ervaren trainers

  • We staan open voor specifieke wensen vanuit de school of leerlingen.

Notities nemen.jpg

Waar en door wie?

De bijspijkertrainingen vinden plaats op de eigen school. Dit zorgt voor extra vertrouwen en duidelijkheid naar de trainers en de leerlingen toe. Samen met de school zullen we een rooster maken en dit communiceren met de trainers en de leerlingen. 

Onze trainers hebben stuk voor stuk een bovengemiddelde score behaald voor de vakken waarin ze bijspijkertraining geven. Alle trainers zijn dus ‘experts’ in hun eigen vakgebied. De trainers weten zelf wat knelpunten waren in hun eigen tijd op de middelbare school, ze proberen deze voor de huidige leerlingen eenvoudiger te maken. Ze hebben ervaring met het beantwoorden van vragen en het omgaan met leerlingen. Zo zorgen we dat de leerlingen in goede handen zijn en ze dat extra stukje vertrouwen krijgen om zelf vragen te stellen en zo beter de stof onder de knie te krijgen. ​

Benieuwd naar de mogelijkheden?

bottom of page